5bandsinconcert | Tielt • 16/03/2019

5 bands uit de regio Tielt voor het goede doel: stichting MeToYou

Voor MeToYou

Stichting ME TO YOU

In mei 2014 werd onze Stichting ME TO YOU officieel opgestart. Er is een bestuur, adviescomité en een aanbevelingscomité van sympathisanten. De Stichting steunt het leukemieonderzoek, zet zich in voor een optimale levenskwaliteit van de patiënt en stelt zich vooral tot doel de verdere opmars van leukemie tegen te gaan.

 

* Het steunen van onderzoek op vlak van de preventie en de bestrijding van leukemie en alle aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten.
* De ondersteuning van projecten dewelke kunnen bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit en het welzijn van deze patiënten van alle leeftijden. Zij strekt ook tot de ondersteuning van patiënten door de verbetering van hun materieel en psychologisch comfort, zonder tussen te komen in hun medische behandeling.
* Investeren in de nieuwste technische apparatuur en infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek.
Om haar doel te bereiken kan de stichting onder meer bepaalde volgende activiteiten verrichten:
– sensibilisering en informatieverstrekking aan het grote publiek;
– het ondersteunen van organisaties die hetzelfde doel nastreven;
– het organiseren en beheren van acties, projecten en activiteiten om zoveel mogelijk fondsen te werven ter verwezenlijking van dit doel;
– inzamelen van gelden, ontvangen van giften of van gelijk welke andere financiële steun, samenstellen en beheren van een vermogen waarvan de opbrengst zal dienen ter financiering

 

Activiteiten Stichting ME TO YOU

Enerzijds organiseert de Stichting zelf acties om zoveel mogelijk fondsen te werven voor de strijd tegen leukemie. Anderzijds kunnen particulieren, bedrijven, scholen, serviceclubs, enz… een actie opzetten ten behoeve van Stichting ME TO YOU en op die manier meehelpen aan de strijd tegen leukemie door een éénmalige gift, een donatie of gewoonweg door sympathisant te worden van de Stichting.

Het opzetten van projecten voor ondersteuning en aanvullende behandeling van patiënten.

Investeren in de veelbelovende benaderingen en ideeën van onderzoek, origineel met kans op een echte doorbraak. Stichting ME TO YOU wil onderzoek al in de eerste ontdekkingsfase (“pilot”) ondersteunen opdat deze kansen werkelijkheid kunnen worden. Investeren in de nieuwste technische apparatuur en infrastructuur van wetenschappelijk onderzoek. Deze apparatuur is noodzakelijk om mee te kunnen blijven doen aan de race naar nieuwe vormen van behandeling en therapie voor leukemie.

Investeren in infrastructuur (ondersteuning van klinische studies met statistici, software e.d) waardoor klinisch onderzoek bij patiënten slagvaardig plaats kan vinden en nieuwe geneesmiddelen de patiënt sneller bereiken.

Website MeToYou